ประกาศด่วน: เส้นทางเวียดนาม-ลาว ติดขัด จากพายุฝนตกหนัก

เส้นทางเวียดนาม-ลาว ติดขัด จากพายุฝนตกหนัก

เนื่องจากเส้นทางเวียดนามเข้าด่านลาวติดขัดเรื่องจากพายุฝนตกหนักทำให้รถติดหนัก ขนส่งทางรถจะเกิดความล่าช้า ต้องขอภัยลูกค้าทุกท่านในที่นี้

ICCCARGO